Che gerillaledaren en film av Steven Soderberger

“Che” är en film av den hyllade regissören Steven Soderbergh som skildrar livet och karriären av den kontroversiella gerillaledaren Che Guevara.

Che gerillaledaren en film av Steven Soderberger
Che gerillaledaren en film av Steven Soderberger

Vill du hellre se en dramafilm som tex The Butler?

Filmen är uppdelad i två delar: “Che: The Argentine” och “Che: Guerrilla”, och visar olika perioder av Guevaras liv från hans tidiga år som en revolutionär till hans roll som en av ledarna för Kubas revolution och senare som gerillaledare i Bolivia.

Soderberghs film är känd för att vara en detaljerad och realistisk skildring av Che Guevaras liv och handlingar, och den gör inga försök att glorifiera eller fördöma sin huvudperson. Istället visar den Guevara som en komplex och mångfacetterad individ, som var en skicklig gerillakrigare och en passionerad förespråkare för social rättvisa, men också en kontroversiell figur vars metoder och ideal väckt debatt och kritik.

En av de mest intressanta aspekterna av filmen är hur den lyckas skildra Guevaras personliga och politiska utveckling genom åren. I den första delen, “Che: The Argentine” får vi se hur Guevara blir involverad i den kubanska revolutionen och hur han blir en av dess ledande figurer. Vi följer honom i hans strid mot Batista-regimen och hans strävan efter att upprätta en socialistisk regering i Kuba.

I den andra delen, “Che: Guerrilla”, fokuserar filmen på Guevaras misslyckade försök att starta en revolution i Bolivia. Vi ser hur han kämpar mot dåliga förhållanden, brist på stöd från lokalbefolkningen och överlägsen amerikansk motstånd. Filmen visar också Guevaras ökande isolering och förtvivlan liksom den hänsynslösa repressionen han möter från bolivianska regeringen.

En annan intressant aspekt av filmen är dess användning av olika filmiska tekniker för att skapa en känsla av autenticitet och realism. Soderbergh filmade scenerna i “Che” med handhållna kameror och använde sig av viss dokumentärstil för att skapa en känsla av närhet och närvaro. Dessutom användes skildrandet av olika tidsplan för att låta tittarna förstå de politiska omständigheter som formade Guevaras liv och karriär.

“Che” är en film som inte räds att utforska de moraliska dilemman och komplexiteter som är förknippade med gerillakrigsföring och politiskt engagemang. Den belyser också de svårigheter och utmaningar som följer med att vara en idealistisk och visionär ledare och de tragedier som kan uppstå när man försöker skapa förändring genom våld och revolution.

Sammanfattningsvis är “Che” en tankeväckande och fascinerande film som erbjuder en djupgående inblick i livet och karriären av en av den moderna världens mest kontroversiella och inflytelserika ledare. Steven Soderbergh lyckas fånga Guevaras komplexa personlighet och handlingar på ett sätt som är både informativt och engagerande, och lämnar tittarna med mycket att fundera över och diskutera.

Vill du beställa och köpa kaffe online som är hovleverantör då har du Wendelins kaffe

Du kan också tjäna pengar till klassen om du vill. Du kan också tjäna pengar till laget genom att sälja filmer eller kaffe som är bra för hälsan genom Jerlegårdsbutik.Samt det går även bra att tjäna pengar till föreningen om du jobbar ideellt med någon typ av sådan verksamhet.

Om du vill starta en e-handel där du säljer filmer med pengar du vunnit på casinon snabba uttag: